Mediasite.tv Medianieuws

ZENDEREXPLOITANT BROADCAST PARTNERS WAARSCHIJNLIJK AANSPRAKELIJK VOOR EINDE ZENDER FRESH FM

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

ZENDEREXPLOITANT BROADCAST PARTNERS WAARSCHIJNLIJK AANSPRAKELIJK VOOR EINDE ZENDER FRESH FM Zenderexploitant moet kosten betalen om zender Fresh FM terug te brengen.

De rechtbank Den Haag heeft in een vonnis op 8 april 2020 bepaald dat zenderexploitant On Tower Netherlands BV (Voorheen Broadcast Partners) verantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan nadat Broadcast Partners ten onrechte 37 conservatoire beslagen legden onder andere op het belangrijkste deel van de inkomsten van de radiozender. In September 2015 legde Broadcast Partners in totaal 37 conservatoire beslagen op onder meer de inkomsten van de radiozender. In de periode daarna kon de radiozender als gevolg van deze beslagen niet langer aan een belangrijk deel van de verplichtingen voldoen. Het leggen van conservatoire beslagen voor een gepretendeerde vordering is toegestaan, echter is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade indien de vorderingen geheel worden afgewezen, zoals in dit geval is gebeurd. Het hoogtepunt daarvan werd bereikt in Mei 2016 toen de radiozender als gevolg van betalingsachterstanden bij Buma en Sena niet langer rechtendragende muziek mocht uitzenden. De rechtbank Den Haag stelde hierover: ‘…is wel duidelijk geworden dat Fresh FM door de derdenbeslagen net langer kon beschikken over inkomsten waarvan zij in hoge mate afhankelijk was. … Ook volgt uit de stellingen dat door het uitblijven van een overbruggingskrediet belangrijke crediteuren waaronder Buma en Sena niet (alsnog) konden worden betaald, waardoor Fresh FM niet langer populaire auteursrechtelijk beschermde muziek kon uitzenden. Het ligt in de rede dat een dergelijke beperking leidt tot lagere luistercijfers, daarmee samenhangend verminderde (advertentie) inkomsten en dientengevolge een verslechtering van de financiële situatie’ In een schadestaatprocedure zal de hoogte van de schade verder worden vastgesteld. Het uitgangspunt is daarbij dat de radiozender Fresh FM in de oorspronkelijke staat zal moeten worden hersteld als voordat de onrechtmatige beslagen hebben plaatsgevonden.

Fresh FM/Mediasite.tv